[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Silvium 51570

Charakterystyka

Hempel's Silvium 51570 jest olejno-żywiczą farbą ogólnego stosowania z pigmentem aluminiowym, silnie odbijającym światło.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa na zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcje drewniane i stalowe w środowisku słabo i średnio korozyjnym, gdzie wymagana jest powierzchnia w kolorze aluminiowym lub odbijająca światło, przy umiarkowanie gorącej powierzchni.

Segmenty

Morski