[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
Stosujemy pliki cookies, aby zoptymalizować działanie naszej strony internetowej. 
Korzystając z naszej strony internetowej lub zamykając bieżące okno akceptujesz naszą politykę w zakresie cookies.
Zamknij

Hempel's Thinner 08450

Charakterystyka

Farby Hempel są produkowane i dostarczane w takiej lepkości, że rozcieńczenie nie jest konieczne, pod warunkiem, że farba jest dokładnie wymieszana.
Jednakże, jeśli farba ma być nakładana w niewielkiej grubości (na przykład jako „powłoka uszczelniająca”) lub jeżeli farba jest zbyt gęsta, na przykład w niskich temperaturach, można dodawać wskazane w odpowiednich kartach katalogowych Hempel's Thinner(s) (rozcieńczalniki) do uzyskania lepkości najbardziej odpowiedniej do nakładania.
Jest ogólną zasadą, że rozcieńczanie powinno być minimalne, aby jakość powłok nie pogorszyła się z powodu nadmiernego rozcieńczenia.
Jednakże, jeśli aplikacji odbywa się w wysokich temperaturach (powietrza lub podłoża), ilość dodanego rozcieńczalnika może nawet przekraczać ilość określoną w karcie katalogowej. Pozwala to uniknąć suchego natrysku i uzyskać prawidłową powłokę.
Hempel's Thinners są dodawane do farb w celu uzyskania lepkości roboczej stosownej do malowania pędzlem, natryskiem, itp.
W niektórych przypadkach inne rozcieńczalniki mogłyby zastępować Hempel's Thinners. Jednak za te produkty, będące poza naszą kontrolą, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności.
Każdy przypadek powinien być konsultowany z odpowiednią kartą katalogową i, jeżeli to konieczne, z Instrukcją Aplikacji. Odnośnie użycia Thinners do mycia narzędzi, patrz UWAGI poniżej.

Zalecane stosowanie

08450 (23°C / 73°F)
Uniwersalny rozcieńczalnik dla produktów typu Hempadur.

Segmenty

Lądowy, Morski