[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Zinc Primer 16490

Charakterystyka

Hempel's Zinc Primer 16490 jest jednoskładnikową, szybkoschnącą farbą polihydroksyestrową o wysokiej zawartości cynku.

Zalecane stosowanie

1. Jako grunt ochronny na powierzchnie stalowe w środowisku o dużej agresywności korozyjnej. 2. Do napraw powłok krzemianowo-cynkowych i innych o wysokiej zawartości cynku. 3. Do napraw stali ocynkowanej. Spełnia wymagania SSPC-Paint 20, typ 2, poziom 3. Spełnia wymagania SSPC-Paint 20, typ 2, poziom 3.

Segmenty

Lądowy, Morski, Kontenerowy