[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hemucryl Primer 18100

Charakterystyka

Hemucryl Primer 18100 jes twodorozcieńczalną dyspersją akrylową, szczególnie zalecaną do nakładania pędzlem/wałkiem. Do nakładania z użyciem natrysku bezpowietrznego oraz podniesienai własności ochrony przez korozją zalecana jest farba Hemucryl Primer Hi-Build 18030.

Zalecane stosowanie

Jako podkład podczas remontów w systemach farb wodorozcieńczalnych, do ochrony zewnętrznej i wewnętrznej konstrukcji stalowych eksponowanych w środowiskach korozyjnych o małej i średniej agresywności. Może być także użyta jako grunt w systemach farb wodorozcieńczalnych do ochrony: stali cynkowanej ogniowo, aluminium i stali nierdzewnej, eksponowanych w środowisku korozyjnym o małej agresywności.

Segmenty

Morski