[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hemucryl Ti-Coat 18200

Charakterystyka

Hemucryl Ti-Coat 18200 jest wodorozcieńczalną dyspersją akrylową o dobrych właściwościach adhezyjnych.

Zalecane stosowanie

Jako farba do gruntowania na stal cynkowaną ogniowo, aluminium i stal nierdzewną, eksponowaną w środowiskach korozyjnych o małej i średniej agresywności.
Patrz powloka nastepna poniżej.

Segmenty

Lądowy