[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hemudur 18500

Charakterystyka

Hemudur 18500 jest dwuskładnikowym wodorozcieńczalnym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminami, zawierającym fosforan cynku jako pigment antykorozyjny.
Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną.

Zalecane stosowanie

Jako grunt ogólnego stosowania na konstrukcje stalowe.patrz UWAGI poniżej.

Segmenty

Lądowy