[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Versiline Cui 56990

Charakterystyka

Versiline Cui 56990 jest jednoskładnikową, kopolimerową, nieorganiczną farbą pigmentowaną błyszczem żelazowym (MIO). Utwardza się tworząc stabilną polimerową powłokę, wytrzymującą temperaturę do 650°C oraz szok/cyrkulacje temperatury w suchym i sucho/wilgotnym środowisku pracy.

Zalecane stosowanie

Dla długoterminowej ochrony gorących rur, wyposażenia i innych gorących powierzchni. Nakładana bezpośrednio na powierzchnię stali.
Specjalnie zaprojektowana do zapobiegania korozji pod izolacją (CUI).

Segmenty

Lądowy