[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempaline

Produkty Hempaline Defend zapewniają wysoką wydajność w agresywnych środowiskach spotykanych w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym i energetycznym. Nasze powłoki zapewniają najwyższy poziom ochrony przed korozją, wysoką temperaturą, ścieraniem oraz wieloma substancjami chemicznymi i rozpuszczalnikami.

Powłoki epoksydowe Hempaline Defend są często stosowane na dnach zbiorników magazynowych, zbiorników technologicznych oraz w strefach wtórnego magazynowania, natomiast nasze produkty winyloestrowe są idealne do ochrony przewodów odsiarczania spalin w elektrowniach, absorberów i innego wyposażenia.

Produkty Hempaline Defend pomagają zwiększyć zyski z zasobów poprzez maksymalne wydłużenie czasu sprawności dzięki dłuższemu okresowi eksploatacji oraz mniejszym wymogom konserwacyjnym, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum czasu przerw dzięki zastosowaniu rozwiązań zapewniających szybkie wznowienie pracy.

Posiadamy szeroką wiedzę na temat Twojej branży oraz jesteśmy nastawieni na rozwiązanie Twoich problemów z powłokami malarskim. Dzięki temu możemy zapewnić sprawdzone produkty, które wydłużą okres eksploatacji Twoich zasobów.

Jeśli szukasz niezawodnych systemów malarskich, znajdziesz je w naszym asortymencie produktów Hempaline Defend.

Hempaline_movie 

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio

hempaline_inside_brochure

Broszura Hempaline

Więcej informacji o powłokach pęczniejących można znaleźć w broszurze Hempaline